1 AĞUSTOS 2019 İTİBARIYLA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ SONA ERMİŞTİR
SİZLERLE TANIŞMAK MUTLULUK VERİCİYDİ . Allah'a emanet olunuz

Doğum Borçlanması İçin Genel Şartlar Nelerdir?

 • Borçlanma yapılacak çocuğun sigorta giriş tarihinden sonra doğmuş olması,

-SSK  kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

– Bağkur kapsamında prim ödemesine bakılmaksızın tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

– Emekli Sandığı kapsamında tescil edilmiş olması,

 • Doğum tarihinden sonraki 24 aylık sürede kadın sigortalı adına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim yatırılmamış olması,
 • Çocuğun canlı doğmuş ve yaşamış olması

Halinde doğum borçlanması yapılabilmektedir.


En Fazla Kaç Çocuk İçin Doğum Borçlanması Yapılabilir?

Doğum borçlanması en fazla sigorta giriş tarihinden sonra doğan üç çocuk için yapılabilir.

Doğum Borçlanması En Fazla Kaç Gün Olarak Yapılabilir?

Doğumdan sonraki 24 aylık sürede uzun vadeli sigorta primi yatırılmamış olması kaydıyla her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 güne kadar doğum borçlanması yapılabilir.

Staj ya da Çıraklık Sigorta Başlangıcından Sonra Doğan Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılabilir mi?

Bilindiği üzere staj ve çıraklık kapsamındaki sigorta başlangıçları emeklilik hesabında sigorta başlangıcı olarak dikkate alınmamakta. Ancak doğumdan önce çıraklık ya da staj sigorta başlangıcı bulunan kadın sigortalılar , bu sigorta girişinden sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yapma hakkına sahip.


Doğum Borçlanması Sigorta Başlangıç Tarihini Geriye Çeker mi?

Normalde doğum borçlanması sigorta başlangıç tarihini geri çekmez. Sadece prim gün sayısı hesabında dikkate alınır. Ancak bu durumun bir istisnası var.

Staj ya da çıraklık sigortası girişinden sonra doğum yapan ve doğumdan sonra ilk defa normal sigortalı olarak uzun vadeli primi yatan kadın sigortalıların doğum borçlanması yapıp ödemesi halinde sigorta giriş tarihleri borçlanılan süre kadar geri çekilir.

Örnek: Hale HANIM ilk defa 01.01.1995 tarihinde stajyer olarak işe girmiştir. Hale HANIM 01.06.1996 tarihinde doğum yapmış ve ilk defa normal sigortalı olarak 01.08.1999 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Hale HANIM doğum borçlanması yapıp ödemesi halinde sigorta giriş tarihi 01.08.1999 tarihinden 720 gün geri çekilecek ve 01.08.1997 tarihi olacak. Emekliliğe esas giriş tarihi de bu olacak. 

Doğumdan Sonra Vefat Eden Çocuk İçin Doğum Borçlanması Yapılabilir mi?

Doğum tarihinden vefat tarihine kadar geçen süreler için doğum borçlanması yapılabilir.Doğum Borçlanması Başvuruları Nereye Yapılır?

 • 4/a yani SSK kapsamındakiler en son sigortalı çalışmalarının bulunduğu işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne,
 • 4/b yani Bağkur kapsamındakiler Bağkur dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne,
 • 4/c yani Emekli Sandığı kapsamındakiler Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine

Doğum borçlanması taleplerini iletebileceklerdir.

Hangi Sigortalılar Doğum Borçlanması Hakkına Sahiptir?

Doğum borçlanması yapabilecek sigortalılar şunlardır:

 • 4/a yani SSK kapsamındaki sigortalılar,
 • 2925 sayılı Tarım Sigortası kapsamında olan kadın sigortalılar,
 • 4/b kapsamında olan eski adıyla Bağkur’lu kadınlar,
 • 4/c kapsamında eski adıyla emekli sandığı kapsamında olan kadın sigortalılar

  Doğum Tarihinden Sonraki 24 Aylık Sürede Prim Yatırılmış Olması Halinde Borçlanma Nasıl Yapılır?

  Bu durumda prim yatırılan süreler 24 aylık süreden düşülür.

  İlk Doğumdan Sonra 24 Aylık Süre Dolmadan Yeni Bir Çocuk Doğmuş Olması Halinde Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

  Bu durumda ilk çocuğun doğum tarihinden itibaren diğer çocuğun doğduğu tarihe kadar olan kısım borçlanılabilir.

  Birden Fazla Sigorta Koluna Tabi Olarak Çalışmış Kadın Sigortalılar Hangi Kapsamda Doğum Borçlanması Yapabilir?

  En son hangi sigorta koluna tabi çalışma varsa doğum borçlanması o sigorta koluna göre yapılır.

  Emekli Sandığı Kapsamındaki Memur İçin Doğum Borçlanması Hesabı Nasıl Yapılır?

  Doğum borçlanması izlenecek yol


  Bunların borç tutarı, Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak olup, tarafına bildirilen borç tutarının borcun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

  SSK ve Bağkur Kapsamındakiler İçin Doğum Borçlanması Hesabı Nasıl Yapılır?

  Borçlanma için günlük en düşük tutar talep tarihinde geçerli asgari ücretin brüt tutarının %32 si olarak hesaplanır.

  Örnek: 2016 yılında doğum borçlanması talebinde bulunan bir sigortalının bir gün için ödeyeceği tutar 2016 yılında geçerli olan 1.647,00 TL tutarındaki brüt asgari ücretin bir günlük tutarının (54,90 TL) % 32 si (17,56 TL) olarak hesap edilecektir.  Bu rakam 2017 - 18,96tl dir.

  Evlat Edinilen Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılabilir mi?

  Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu (en fazla üç çocuk) eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi halinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir. “Borçlanma Talep Dilekçesi”nde “Çocuk evlat edinildi ise:” alanındaki “Evet” kutucuğunu işaretleyen ya da çocuğun evlat edinilmesi nedeniyle doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenlerden evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından düzenlenen “Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi”nin bir örneği istenecek, çocuğun evlat edinildiği tarih olarak sözleşme onay tarihi esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılacaktır.

  Bu sigortalılar için doğum borçlanmasının başlangıç tarihi, sözleşme onay tarihinden itibaren başlayacak olup, doğum borçlanmasının başlangıcı sözleşme tarihinden önce olamayacaktır. Evlat edinilen çocuk için yapılacak borçlanmalarda çocuğun doğum tarihi esas alınarak iki yıllık süreyi aşmamak koşuluyla evlat edinilen tarihten sonraki süreler borçlandırılacaktır.

Doğum Borçlanması İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Talep dilekçesinde  5.BORÇLANMAK İSTENİLEN HİZMETİN / SÜRENİN NİTELİĞİ bölümünde “Doğumdan Sonraki Süre” seçeneğini işaretlemelisiniz.

Doğum Borçlanması Kısmi Olabilir mi?

İstenilen kadar süre borçlanılabilir. Bunu dilekçede belirtmeniz gerekir. Tamamı borçlanılmak zorunda değildir.

Doğum Borçlanması Tutarı Zamanında Ödenmezse Ne Olur?

Borçlanma yazısının SGK tarafından kendilerine tebliğ tarihinden itibaren zamanında ödenmemesi halinde talep iptal edilir. Daha sonra bu dönemleri yeniden borçlanmak için yeni talep şartı aranır. Yeni durumda bir önceki borçlanma tutarı üzerinden değil talep tarihinde geçerli olan primler üzerinden hesaplama yapılır.


 
 
 
 
Anrufen
Email